شرایط و قوانین استفاده از سرویس ها و خدمات حراج بن

قوانین و مقررات کاربر گرامی لطفاً موارد زیر را جهت استفاده بهینه از خدمات و برنامه های کاربردی حراج بن به دقت ملاحظه فرمایید. ورود کاربران به وب سایت حراج بن هنگام استفاده از پروفایل شخصی، طرح های تشویقی، ویدئوهای رسانه تصویری حراج بن و سایر خدمات ارائه شده توسط حراج بن به معنای آگاه بودن و پذیرفتن شرایط و قوانین و همچنین نحوه استفاده از سرویس ها و خدمات حراج بن است. توجه داشته باشید که ثبت سفارش و شرکت در حراجی نیز در هر زمان به معنی پذیرفتن کامل کلیه شرایط و قوانین حراج بن از سوی کاربر است. لازم به ذکر است شرایط و قوانین مندرج، جایگزین کلیه توافق های قبلی محسوب می شود، در ضمن کاربر با تایید این توافقنامه و عضویت در سایت معترف خواهد بود که عاقلا و عامدا و با آگاهی کامل و مطالعه راهنمای سایت ، شرایط سایت را پذیرفته و خود را از هر گونه حق اعتراض مبرا می نماید.