Final Test

قیمت شروع:
1,000 تومان
زمان شروع:
دوشنبه9خرداد17:30
قیمت بازار:
5,000 تومان
سود تضمینی این حراجی:
30 %
خرید مستقیم
0
در صورت برنده نشدن در حراجی علاوه بر امکان برگشت وجه ورودی، حداقل به میزان ۲ برابر ورودی(براساس میزان پرداختی)، بن تخفیف خرید کالا دریافت میکنید.
تومان


نام محصول قیمت دسته بندی وضعیت جزئیات بیشتر