حراجی 3

قیمت شروع:
40,000 تومان
زمان شروع:
1398/03/13 - 01:39
قیمت بازار:
500,000 تومان
سود تضمینی این حراجی:
1 %
خرید مستقیم
0
در صورت برنده نشدن در حراجی علاوه بر امکان برگشت وجه ورودی، حداقل به میزان ۲ برابر ورودی(براساس میزان پرداختی)، بن تخفیف خرید کالا دریافت میکنید.
تومان


باتتا

مشخصات برنده کد حراجی قیمت پایانی قیمت بازار درصد سود برنده
لورم ایپسوم 0425 ۳۲۸ تومان ۸۵۶ تومان ۵۴٪
لورم ایپسوم 0425 ۳۲۸ تومان ۸۵۶ تومان ۵۴٪
لورم ایپسوم 0425 ۳۲۸ تومان ۸۵۶ تومان ۵۴٪
لورم ایپسوم 0425 ۳۲۸ تومان ۸۵۶ تومان ۵۴٪